Ostatecznym potwierdzeniem udziału w zjeździe absolwentów jest dokonanie wpłaty na podane poniżej konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Stanisława
Staszica w Pile
Al. Powstańców Wlkp. 18
64-920 Piła
88 1020 3844 0000 1102 0006 5433
w terminie do 01 września 2023 r. z dopiskiem w tytule przelewu: „zjazd, imię i nazwisko, rok ukończenia szkoły, pakiet (wpisać wybrany pakiet)

i koniecznie, w przypadku pań, prosimy podać nazwisko panieńskie.